Kronesautomaten fra 1930-tallet i Norge

Automatiske spilleautomater har i lang tid vært ulovlig i Norge, men nordmenn synes automatene var spennende og kunne ikke forstå at det skulle være nødvendig med forbud mot disse. Andre typer spill med pengeinnsats var også ulovlig, og noen er fortsatt ulovlige i dag. Men veldedige organisasjoner så nytten av spilleautomater som en inntektskilde for organisasjonen sin, og derfor fikk blant annet Røde Kors konsesjon til en pengeautomat som skulle plasseres ut på offentlige steder. Man kunne finne disse på busstasjoner, kafeer og alle steder som samlet mange mennesker. Maskinene kom fra Finland og dukket opp i Norge på 1930-tallet. I lang tid var dette den eneste type spilleautomater man kunne spille på på norsk jord hvor det var mulig å vinne penger.

Men der det er regler, er det mulige måter å omgå regler på. På 1970-tallet plasserte man ut automatiske spilleautomater på ferger mellom Danmark og Norge, og disse ble aktivert så snart man var i internasjonalt farvann. Da gjaldt ikke lenger norske lover, og myndighetene kunne ikke forhindre at dette ble tilbudt til nordmenn. Med media som TV, filmer og etterhvert datamaskiner, så ble nordmenn veldig klar over hva som fantes andre steder. Man hadde også brettspill som simulerte forskjellige casino-spill, og selv om det var ulovlig å spille med penger på disse, så var det ikke uvanlig at barn begynte å spille med penger på disse spillene.

norske spilleautomater pa 1990

Automatiske spilleautomater forbudt frem til 1990-tallet

Helt frem til 1990-tallet var automatiske spilleautomater ulovlige i Norge, selv om man opplevde unntak på ferger mellom Norge og andre land hvor spilleautomater er å finne den dag i dag. På 1990-tallet innså regjeringen at dette var en unødvendig begrensning, og man begynte å tillate også automatiske spilleautomater. Etter disse ble plassert rundt på kiosker og kjøpesentre, mistet nordmenn interessen for de gamle kronesautomatene, og disse forsvant etter hvert som de veldedige organisasjonene innså at de tjente mer penger på å benytte automatiske spilleautomater. Men det gikk ikke mange årene før norske myndigheter angret på å slippe fri automatene da de innså at også noen nordmenn kunne få problemer med spilleavhengighet.

Gambling i Norge er regulert av:

1. Gaming Scheme Act 1992
2. Totalisator Act 1927
3. Lottery Act 1995

I 2003, som bare er rundt ti år etter at man tillot automatiske spillemaskiner, så vedtok Stortinget at dette ikke skulle bli ulovlig, men det skulle reguleres ved at kun Norsk Tipping skulle få lov til å tilby pengespill på norsk jord. Hensikten med dette var for at det skulle bli lettere å håndheve aldersgrenser og at man skulle ha en viss kontroll med hvordan spillene foregikk. Selv om det ble vedtatt i 2003, trådte ikke loven i kraft før 2007. Det lå store penger i denne typen spill, og derfor skulle Norsk Tipping kontrollere dette i stedet for at man gjorde det ulovlig igjen. I henhold til tall fra Lotteritilsynet, så omsatte denne industrien for 27 milliarder kroner i 2005.

Men oppnådde myndighetene det de ønsket ved å overføre denne rettigheten kun til Norsk Tipping? Nordmenn opplevde det som at at alle spillene de var blitt glade i å spille på ble tatt bort fra de stedene man brukte dem. Nordmenn ble frustrerte og søkte muligheter for å fortsette å spille på sine gode gamle spilleautomater, og søkte dermed til nett-casinoene som hadde begynt å få fotfeste i Norge noen få år tidligere. Disse så også at det var mye penger i denne typen spilleautomater, og det ble stor konkurranse om å vinne norske spillere. Ulempen for norske myndigheter, var at disse nett-stedene ikke befant seg i Norge, men tilbød sine tjenester fra utlandet. Mange av nettstedene holdt til på Gibraltar og Malta, men også noen få i Sverige. Selv om meningen var at Norsk Tipping skulle kapre kundene, var det ikke dette som skjedde. I stedet måtte norske myndigheter ufrivillig se på at i stedet for at disse milliardene ble i Norge, så forsvant de ut av landet. Norske myndigheter begynte desperat å forsøke å begrense flyten av norske penger ut av landet ved at man forsøkte å regulere norske banker og kredittkort til å ikke sende penger til dem. Men da en fri økonomi ikke skal legge til rette for denne typen forsøk på reguleringer, så var det ingen utfordring for spillselskapene å benytte andre selskaper for å motta betalingen, og dermed kunne ikke myndighetene stoppe dem.

Utenlandske casinoer

Hva er moralen i denne historien? Selv om Norge er en velferdsstat, så ønsker faktisk ikke flertallet av norske innbyggere å bli fortalt hvordan de får lov til å bruke sine penger. Og når Norge har avtale med EU gjennom EØS, så er det også begrenset hva Norge får lov til selv om de aldri så gjerne vil. Det er ikke reguleringer som får norske spillere til å velge en sunn måte å spille på. Det må man gjøre med oppbygging av ordninger som gir spillerne mulighet til selv å velge hvordan de vil styre spillingen. Flere nettsteder gjør dette i dag ved å oppmuntre til å benytte ordninger som Ansvarlig Spill.

Noen regler godtar nordmenn, men helst vil man få lov til å gjøre som man vil. Historien burde ha vist at om man overregulerer et samfunn, så blir ikke reaksjonen som man ønsker. Om man håper å øke kontroll ved å ta fra personer muligheter, så trekker nordmenn til andre løsninger. Man vil ikke få økt kontroll, men mindre kontroll. Norske myndigheter burde se at dette skjer i forskjellige deler av samfunnet. For eksempel har man i Norge i alle år hatt en streng alkohollovgivning. Men når man legger for mye regler inn i lovgivningen, og forhindrer nordmenn i å drikke alkohol om de ønsker det, så får man i stedet mørketall ved smugling og hjemmebrent. Når man forsøker å ta bort et marked styrt av sterke krefter, da vil sterke krefter forsøke å tjene penger på dette markedet. I USA på 1930-tallet forsøkte man å forby alkohol, og da etablerte organisert kriminalitet seg for å forsyne amerikanerne med alkohol.

Man vil ikke alltid oppleve lovbrudd for å oppnå dette sterke markedet, men man vil definitivt oppleve at et lovlig marked benytter seg av mulighetene. I vårt tilfelle så betyr det at de utenlandske casino-nettstedene vil forsøke å ta over det markedet de vet finnes, men som den norske regjering forsøker å styre over på et selskap som ikke får frihet fra myndighetene til å utføre noe før det er for sent. Et annet desperat forsøk fra myndighetene var å be Norsk Tipping opprette et nett-casino for å utkonkurrere de utenlandske uten å gi dem mulighet til å konkurrere på samme premisser.